Groenland is de voedingsbodem voor innovatief en ecologisch verantwoord ondernemerschap. De bakermat van Groenland is de sierteeltsector.

Groenland is een holding die faciliteert in het succes van haar brands: Celieplant, Bouquetnet, Bloominess en Greenpackers.

De sleutel tot het succes ligt in het feit dat elke onderneming de volledige vrijheid krijgt om zich, op basis van de vraag in de markt, naar eigen inzicht te ontplooien.

Groenland fungeert als backoffice en biedt advies en ondersteuning in ICT, HR, Finance, SHEQ en Marketing en naar gelang de behoefte van het Groenland bedrijf.

Elk lid van Groenland is op een praktische manier vernieuwend en vooruitstrevend en kenmerkt zich door:

  • Ecologisch bewustzijn, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
  • Betrouwbaarheid;
  • Enthousiasme en gedrevenheid;
  • Vraag gestuurd ondernemerschap.